ključ: diagnose
1 Hrašovec, B., Harapin, M., 1999: Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.183    pdf


                UNDER CONSTRUCTION