ključ: deposition
1 Vrbek, B., 2005: Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule. Š.L. 3-4, s.143    pdf
2 Boris Vrbek, 2005: Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske. Š.L. 7-8, s.397    pdf


                UNDER CONSTRUCTION