ključ: dendroflora
1 Trinajstić, I., 2001: Turkestanski brijest - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske. Š.L. 9-10, s.533    pdf
2 Josip Karavla, 2006: Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela. Š.L. 1-2, s.31     pdf


                UNDER CONSTRUCTION