ključ: defoliators
1 Marno Milotić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Daniela Pilarska, Danko Diminić, 2015: PRVI NALAZ ENTOMOPATOGENE GLJIVE Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper NA GUBARU U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 1-2, s.59     pdf
2 Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC, 2016: POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ. Š.L. 11-12, s.577    pdf


                UNDER CONSTRUCTION