ključ: debljinski prirast
1 Čavlović, J., Marović, T., 1997: Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme". Š.L. 9-10, s.473    pdf
2 Čavlović, J., Kremer, D., 2002: Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.145    pdf
3 Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7     pdf


                UNDER CONSTRUCTION