ključ: dead wood
1 Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Snežana Stajić, Vlado Čokeša, Đorđe Jović, 2013: MRTVO DRVO U GOSPODARENIM BUKOVIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE. Š.L. 3-4, s.173    pdf
2 Violeta Dimitrova, 2018: Zalihe biomase mrtvog drva u šumskim ekosustavima bukve (Fagus sylvatica L.) na području zapadnog Balkana, Bugarska. Š.L. 7-8, s.363    pdf


                UNDER CONSTRUCTION