ključ: damages on the young plants
1 PETREŠ, Stjepan, 2006: Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.87     pdf


                UNDER CONSTRUCTION