ključ: damage
1 Križaj, D., Vodolšak, M., 2002: Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite. Š.L. 11-12, s.623    pdf
2 Sabo, A., 2003: Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama. Š.L. 7-8, s.335    pdf
3 Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257    pdf
4 Pernek,M., D. Matošević, 2009: Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.157    pdf
5 Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497    pdf
6 Sindičić, M., D. Zec, Đ. Huber, 2011: Analiza šteta od smeđih medvjeda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2009. godine. Š.L. 1-2, s.63     pdf
7 Matošević, Dinka, 2012: Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57     pdf
8 Dinka Matošević, Ivana Pajač Živković, 2013: STRANE FITOFAGNE VRSTE KUKACA I GRINJA NA DRVENASTOM BILJU U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.191    pdf
9 Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro, 2014: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.283    pdf
10 Milorad Danilović, Milan Kosovski, Dragan Gačić, Dušan Stojnić, Slavica Antonić, 2015: OŠTEĆENJA NA PREOSTALIM STABLIMA I POMLATKU TIJEKOM SJEČE I PRIVLAČENJA DRVA U MJEŠOVITIM I ČISTIM BUKOVIM SASTOJINAMA. Š.L. 5-6, s.253    pdf
11 Gonca Ece ÖZCAN, 2017: PROCJENA POPULACIJE Ips sexdentatus S OBZIROM NA ULOV U FEROMONSKIM KLOPKAMA I NJIHOVE ŠTETNOSTI U NE-EPIDEMIJSKIM UVJETIMA. Š.L. 1-2, s.47     pdf


                UNDER CONSTRUCTION