ključ: dabar
1 Grubešić, M., 1994: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja. Š.L. 1-2, s.17     pdf
2 Grubešić, M., 1996: Akcija naseljavanja dabra u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.261    pdf
3 Grubešić, M., Krapinec, K., 1998: Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu. Š.L. 11-12, s.515    pdf
4 Marijan Grubešić, Josip Margeletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION