ključ: current felling values
1 Juraj Zelić, 2006: Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini. Š.L. 1-2, s.9     pdf


                UNDER CONSTRUCTION