ključ: culture
1 Vukelić, M., 2001: Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici. Š.L. 3-4, s.185    pdf
2 Šajković, A., 2002: Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.137    pdf
3 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić, 2019: Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 3-4, s.161    pdf


                UNDER CONSTRUCTION