ključ: cultivation method
1 Rastovski, P., 1998: Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja. Š.L. 1-2, s.3     pdf


                UNDER CONSTRUCTION