ključ: crude oil contamination
1 Andrej Pilipović, Saša Orlović, Nataša Nikolić, Milan Borišev, Borivoj Krstić, Srđan Rončević, 2012: Rast i fiziološki parametri kao markeri pri selekciji klonova topola za fitoremedijaciju nafte. Š.L. 5-6, s.273    pdf


                UNDER CONSTRUCTION