ključ: coordinate transformations
1 Nedim TUNO, Admir MULAHUSIĆ, Jusuf TOPOLJAK, 2018: KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH PRISTUPA KORIGIRANJU GEOMETRIJSKIH DISTORZIJA STARE ŠUMARSKE KARTE . Š.L. 5-6, s.287    pdf


                UNDER CONSTRUCTION