ključ: conifers
1 Mrva, F., 1994: Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.203    pdf
2 Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2017: Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI. Š.L. 11-12, s.577    pdf


                UNDER CONSTRUCTION