ključ: concentrations and contents of nutrients
1 Komlenović, N., Krstinić, A., 1994: Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca. Š.L. 5-6, s.147    pdf


                UNDER CONSTRUCTION