ključ: communicative action
1 Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić, 2010: Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara. Š.L. 9-10, s.503    pdf


                UNDER CONSTRUCTION