ključ: coastal population
1 Biškup, J., Vondra, V., 1996: Sociološka analiza javnog mišljenja žitelja priobalnog područja za projekt zaštite i obnove priobalnih šuma. Š.L. 5-6, s.243    pdf


                UNDER CONSTRUCTION