ključ: cluster analysis
1 Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287    pdf
2 Alen BERTA, Vladimir KUŠAN, Josip KRIŽAN, Denis STOJSAVLJEVIĆ, Dalibor HATIĆ, 2017: POSJEDOVNE I POVRŠINSKE ZNAČAJKE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ PREMA REGIJAMA. Š.L. 1-2, s.57     pdf
3 Ljiljana KEČA, Milica MARČETA, Stjepan POSAVEC, Sreten JELIĆ, Špela PEZDEVŠEK-MALOVRH, 2017: TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE I KLASTER ANALIZA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA. Š.L. 3-4, s.151    pdf


                UNDER CONSTRUCTION