ključ: clones
1 Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović, 2009: Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom. Š.L. 11-12, s.589    pdf


                UNDER CONSTRUCTION