ključ: climate
1 Rastovski, P., 1998: Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja. Š.L. 1-2, s.3     pdf
2 Meštrović, A., 1999: Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
3 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
4 Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613    pdf
5 Dražen DEGMEČIĆ, Tihomir FLORIJANČIĆ, 2014: UTJECAJ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH ČIMBENIKA NA RAZVOJ ROGOVLJA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U HRVATSKOM DIJELU BARANJSKOG PODUNAVLJA. Š.L. 9-10, s.451    pdf


                UNDER CONSTRUCTION