ključ: ciklus
1 Križanec, R., 2003: Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 3-4, s.109    pdf


                UNDER CONSTRUCTION