ključ: carbon sequestration
1 Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.59     pdf
2 Burak Aricak, Alper Bulut, Arif Ogˇuz Altunel, Oytun Emre Sakici, 2015: PROCJENA NADZEMNE BIOMASE UGLJIKA KORIŠTENJEM VRIJEDNOSTI REFLEKSIJE SATELITSKIH SNIMAKA: STUDIJA SLUČAJA U DIREKCIJI ŠUMA, CAMYAZI, TURSKA. Š.L. 7-8, s.369    pdf


                UNDER CONSTRUCTION