ključ: burned area
1 Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo, 2009: Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu. Š.L. 5-6, s.301    pdf
2 Željko ŠPANJOL, Roman ROSAVEC, Damir BARČIĆ, Josipa FILIPOVIĆ, 2013: ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.. Š.L. 5-6, s.313    pdf


                UNDER CONSTRUCTION