ključ: brucijski bor
1 Ivan Tolić, 1996: Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase. Š.L. 7-8, s.339    pdf
2 Diminić, D., 1996: Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Š.L. 11-12, s.463    pdf


                UNDER CONSTRUCTION