ključ: broj izbojaka na panju
1 Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.182    pdf


                UNDER CONSTRUCTION