ključ: brijest
1 Pleše, N., Juretić, N., 1999: Virusna bolest poljskog brijesta (Ulmus minor Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.95     pdf
2 Matošević, Dinka, 2012: Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57     pdf
3 Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 5-6, s.283    pdf


                UNDER CONSTRUCTION