ključ: bonitet
1 Meštrović, A., 1999: Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
2 Šalek-Grginčić, J., 2000: Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac. Š.L. 3-4, s.123    pdf


                UNDER CONSTRUCTION