ključ: bivariate and multivariate analysis
1 Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč, 2010: Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje. Š.L. 3-4, s.139    pdf


                UNDER CONSTRUCTION