ključ: birds
1 Getz, D., 1995: Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje. Š.L. 1-2, s.33     pdf


                UNDER CONSTRUCTION