ključ: biotopic factors
1 Damir Ugarković, Kristina Pleša, 2017: USPOREDBA ODUMIRANJA STABALA HRASTA LUŽNJAKA I POLJSKOG JASENA U ODNOSU NA EKOLOŠKU KONSTITUCIJU VRSTA. Š.L. 5-6, s.227    pdf


                UNDER CONSTRUCTION