ključ: bionomija
1 Krunoslav Arač, Milan Pernek, 2014: POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI. Š.L. 3-4, s.145    pdf
2 Emsud SELMAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2016: MALA SMREKINA OSA LISTARICA (Pristiphora abietina Christ. 1791) – PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE ŠTETNIKA U SVJETLU NOVONASTALIH ŠTETA. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION