ključ: biomasa
1 Krstinić, A., Kajba, D., 1995: Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.. Š.L. 5-6, s.163    pdf
2 Kajba D., Krstinić A., Komlenović N., 1998: Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama. Š.L. 3-4, s.139    pdf
3 Risović, S., Domac, J., 1999: Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Š.L. 9-10, s.453    pdf
4 Domac, J., 2000: Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”. Š.L. 7-8, s.413    pdf
5 Domac, J., 2001: Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno. Š.L. 5-6, s.283    pdf
6 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
7 Domac, J., Jakopović, M., Risović, S., 2002: Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.401    pdf
8 Domac, J., 2003: Energetsko zakonodavstvo za korištenje šumske biomase i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.609    pdf
9 Jurjević, P., Tolić, I., 2004: Šumske prosjeke nisu zapreke za požare. Š.L. 1-2, s.55     pdf
10 Kajba, D., Bogdan, S., Katičić-Trupčević, I., 2004: Produkcija biomase klonova bijele vrbe u pokusnoj kulturi kratkih ophodnji Dravica. Š.L. 9-10, s.509    pdf
11 Domac, J., Z. Benković, T. Starčić, 2008: Razvitak održive industrije drvenog ugljena. Š.L. 11-12, s.555    pdf
12 Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, 2009: Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču. Š.L. 1-2, s.5     pdf
13 Potočić, N., I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš, 2009: Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe. Š.L. 5-6, s.289    pdf
14 Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević, 2009: Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje. Š.L. 9-10, s.469    pdf
15 Seletković,I., N. Potočić, M. Šango, 2011: Primjenjivost preparata za folijarnu primjenu Hungavit u svrhu povećanja kvalitete sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) u rasadničkoj proizvodnji. Š.L. 13, s.239    pdf
16 Bojana KLAŠNJA, Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ, 2012: Energetski potencijal nasada topola sa dva razmaka sadnje i dvije dužine ophodnje. Š.L. 3-4, s.161    pdf
17 Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Snežana Stajić, Vlado Čokeša, Đorđe Jović, 2013: MRTVO DRVO U GOSPODARENIM BUKOVIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE. Š.L. 3-4, s.173    pdf
18 Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ, 2015: PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“. Š.L. 9-10, s.419    pdf
19 Turan SÖNMEZ, Aydin KAHRIMAN, Abdurrahman ŞAHIN, Mehmet YAVUZ, 2016: MODELI BIOMASE STABALA KALABRIJSKOG BORA U MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE. Š.L. 11-12, s.567    pdf
20 Ali DURKAYA, Birsen DURKAYA, Ali SABANCI, Sinan KAPTAN, 2017: PROCJENA UČINKA RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA KAPACITET ZA SKLADIŠTENJE NADZEMNE I PODZEMNE BIOMASE ISTOČNOMEDITERANSKE VEGETACIJE MAKIJE. Š.L. 3-4, s.123    pdf


                UNDER CONSTRUCTION