ključ: biological diversity
1 Martinić, I., 2004: Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske. Š.L. 3-4, s.163    pdf
2 Roša, Jadranka, 2010: Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje. Š.L. 3-4, s.169    pdf


                UNDER CONSTRUCTION