ključ: biodiversity
1 Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437    pdf
2 Šerić Jelaska, L., A. Ješovnik, S. D. Jelaska, A. Pirnat, M. Kučinić, P. Durbešić, 2010: Razlike u sastavu i morfološko-ekološkim značajkama mrava i trčaka u prirodnim šumama na području Parka prirode Medvednica. Š.L. 9-10, s.475    pdf
3 Kutnar,L., D. Matijašić, R. Pisek, 2011: Status zaštite i potencijalne ugroženosti šumskih staništa na području ekološke mreže Natura 2000 u Sloveniji. Š.L. 5-6, s.215    pdf
4 Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA. Š.L. 1-2, s.53     pdf
5 Ebubekir Gündogdu, 2018: Novi lokalitet pridolaska tvora (Mustela putorius L.) u šumskim područjima sjevernoistočne Turske. Š.L. 7-8, s.387    pdf
6 Zdenko Franić, 2019: Apišumarstvo – pčelarstvo i šumarstvo. Š.L. 3-4, s.171    pdf


                UNDER CONSTRUCTION