ključ: biljne zajednice
1 Popijač, M., 2000: Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme. Š.L. 11-12, s.637    pdf
2 Tolić, I., 2002: Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati. Š.L. 3-4, s.165    pdf
3 Neška VUKŠIĆ, Marcela ŠPERANDA, 2016: RASPODJELA TEŠKIH METALA (Cd, Pb, Hg, As) I ESENCIJALNIH ELEMENATA (Fe, Se) U ŠUMSKOM TLU I BILJNIM ZAJEDNICAMA DRŽAVNOG OTVORENOG LOVIŠTA ˝KRNDIJA II˝ XIV/23. Š.L. 3-4, s.147    pdf


                UNDER CONSTRUCTION