ključ: biljna sistematika
1 Šugar, I., 2003: Prinosi hrvatskom nazivlju iz biljne sistematike. Š.L. 5-6, s.237    pdf


                UNDER CONSTRUCTION