ključ: bijelj
1 Račko,V., M. Saniga, I. Čunderlík, 2011: Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama. Š.L. 9-10, s.437    pdf


                UNDER CONSTRUCTION