ključ: beta-distribucija
1 Zelić, J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 9-10, s.463    pdf
2 Juraj Zelić, 2006: Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini. Š.L. 1-2, s.9     pdf


                UNDER CONSTRUCTION