ključ: beech felling areas
1 Prka, Marinko, 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata. Š.L. 7-8, s.319    pdf


                UNDER CONSTRUCTION