ključ: bark beetles
1 Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL, 2015: UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus. Š.L. 9-10, s.447    pdf
2 Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2019: Strategija prezimljavanja smrekovog pisara Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u hrvatskim smrekovim šumama na najnižoj nadmorskoj visini. Š.L. 1-2, s.19     pdf


                UNDER CONSTRUCTION