ključ: arboretum Trsteno
1 Kovačević, M., 1999: Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno. Š.L. 3-4, s.109    pdf


                UNDER CONSTRUCTION