ključ: anketa
1 Horvat, Gabrijel, 2009: Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja. Š.L. 1-2, s.39     pdf
2 Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić, 2009: Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?. Š.L. 3-4, s.173    pdf
3 Silvija Krajter OSTOIĆ, Dijana VULETIĆ, 2016: ULOGA INFORMIRANOSTI U POZNAVANJU PROBLEMATIKE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.215    pdf


                UNDER CONSTRUCTION