ključ: analiza glavnih komponenti
1 Kremer, D., 2004: Morfometrijska istraživanja značajki lista “američkoga jasena” udomaćenog u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.517    pdf


                UNDER CONSTRUCTION