ključ: alepski bor
1 Tomašević, A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar. Š.L. 1-2, s.3     pdf
2 Ante TOMAŠEVIĆ, 1995: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.. Š.L. 7-8, s.227    pdf
3 Ivan Tolić, 1996: Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase. Š.L. 7-8, s.339    pdf
4 Diminić, D., 1996: Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Š.L. 11-12, s.463    pdf
5 Tomašević, A., 1997: Povijest pošumljavanja na otoku Visu. Š.L. 9-10, s.515    pdf
6 Prgin, D., 2005: Alepski bor (Pinus halepensis Mill.) prvorazredna vrsta za podizanje šuma na mediteranskom kršu. Š.L. 1-2, s.71     pdf
7 Vrbek, B., 2005: Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule. Š.L. 3-4, s.143    pdf
8 Butorac,L., V. Topić, G. Jelić, 2009: Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju. Š.L. 3-4, s.165    pdf
9 Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ, 2013: UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA. Š.L. 9-10, s.461    pdf
10 Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić, 2014: RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA. Š.L. 11-12, s.593    pdf
11 Nera Bakšić, Darko Bakšić, 2017: KOLIČINE GORIVA I ZALIHE UGLJIKA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI SASTOJINA ALEPSKOG BORA NA OTOKU MLJETU. Š.L. 5-6, s.247    pdf


                UNDER CONSTRUCTION