ključ: age classes
1 Kapec, D., 2006: Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”. Š.L. 9-10, s.425    pdf


                UNDER CONSTRUCTION