ključ: afforestation
1 Topić, V., 1999: Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*. Š.L. 7-8, s.301    pdf
2 Kremer, Dario, 2006: Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku. Š.L. 7-8, s.305    pdf
3 Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić, 2014: RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA. Š.L. 11-12, s.593    pdf
4 Murat ALAN, Rumi SABUNCU, Turgay EZEN, Selim KAPLAN, 2018: UTJECAJ PRIKRAĆIVANJA NA RAST I UROD ČEŠERČIĆA I ČEŠERA VRSTE Pinus brutia Ten U SJEMENSKIM PLANTAŽAMA RAZLIČITE DOBI. Š.L. 5-6, s.269    pdf


                UNDER CONSTRUCTION