ključ: aerial photographs (APs)
1 Kušan, V., 1996: Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu. Š.L. 3-4, s.171    pdf


                UNDER CONSTRUCTION