ključ: adaptirani poljoprivredni traktori
1 Horvat, D., Sever, S., 1996: Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja. Š.L. 3-4, s.157    pdf
2 Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.243    pdf


                UNDER CONSTRUCTION