ključ: adaptacija
1 Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339    pdf


                UNDER CONSTRUCTION